fedr.ro www.gov.ro  www.mdrap.ro A.N.T.R.E.C. Tulcea http://www.fonduri-ue.ro
Locul de desfasurare
Pregatirea zarzavatului
Preparate traditionale
Preparate din peste
Prezentarea folclorului
Servirea borsului de peste
Jurizarea preparatelor
Hora

RBDD

harta delta dunarii

Importanţa Deltei Dunării a determinat Guvernul României să declare în 1990, Rezervaţie a Biosferei (RBDD), hotărâre confirmată, apoi de Parlamentul României, prin Legea nr. 82/1993. Valoarea universală a rezervaţiei a fost recunoscută prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei (1990), în cadrul Programului "Omul si Biosfera" (MAB), lansat de UNESCO în 1970, deoarece Delta Dunării îndeplineşte principalele caracteristici ale unei rezervaţii a biosferei:

a) conservă exemple de ecosisteme caracteristice şi conţine zone strict protejate, zone de utilizare tradiţională a resurselor, cum sunt, de exemplu resursele piscicole sau stuficole şi zone tampon pentru a reduce impactul activităţilor umane;

b) este un teritoriu sau o zonă costieră/marină în care oamenii reprezintă o componentă integrală şi care este administrată pentru obiective mergând de la protecţia completă până la producţia intensivă dar durabilă;

c) este un centru regional pentru monitoring, cercetare, educare şi instruire asupra ecosistemelor naturale şi administrate;

d) este un loc unde factorii de decizie guvernamentali, oamenii de ştiinţă, alţi factori de decizie şi populaţia locală cooperează în dezvoltarea unui program model pentru administrarea teritoriului şi apei, pentru rezolvarea necesităţilor umane împreună cu conservarea proceselor naturale şi a resurselor biologice;

e) serveşte ca simbol al cooperării voluntare pentru conservarea şi utilizarea resurselor pentru binele oamenilor de pretutindeni.

Din septembrie 1990, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută ca zonă umedă de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de apă, fiind inclusă între cele peste 600 astfel de zone, dar situându-se printre cele mai întinse dintre acestea.

Valoarea de patrimoniu natural universal al Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării a fost recunoscută, în decembrie 1990 prin includerea a peste jumatate din suprafaţa acesteia, în Lista Patrimoniului Mondial Cultural si Natural. Elaborată de Comitetul Patrimoniului Mondial în baza Convenţiei privind Protecţia Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural adoptată de Statele Membre UNESCO, în 1972, această acţiune are rolul de a proteja împotriva activităţilor umane cu efecte distructive zonele a căror valoare este importantă atât pentru fiecare ţară cât şi pentru întreaga umanitate.

• Activităţile de turism în RBDD se autorizează de către Serviciul Reglementare-Autorizare-Dezvoltare din cadrul ARBDD (Adresa: Tulcea, str. Portului nr. 34 A).

sediul arbdd

• Încasarea tarifului de intrare în scop turistic stabilit conform ORDINULUI Nr. 610 din 19 mai 2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, emis de Ministrul Mediului şi Pădurilor, se poate face la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, de Luni - Joi: 08.00 - 16.30; Vineri: 08.00 - 14.00, Sâmbătă - Duminică: închis, precum şi la Centrele de Informare ARBDD.

Tariful de intrare nu se aplică pentru copii, elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, foşti deţinuţi politici, urmaşii eroilor martiri şi răniţii din Revoluţia din decembrie 1989.

Conform Ordinului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către ARBDD la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, permisul de acces în rezervaţie pentru turişti este de: 5 lei /persoană/zi; 15 lei/persoană/săptămână; 30 lei/persoană/an.. Pe durata vizitei în perimetrul RBDD turistul trebuie să prezinte dovada plăţii către organele de control.

• Accesul cu nave şi ambarcaţiuni în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se face respectând ORDINUL 111/2007 Reguli privind accesul şi circulaţia pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul RBDD, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor, în baza permisului de acces pentru nave şi ambarcaţiuni.
Obţinerea permisului este condiţionat de plata unui tarif: 100,00 lei/ambarcaţiune/an, respectiv 20,00 lei/ambarcaţiune/sejur. Încasarea tarifului pentru accesul cu nave şi ambarcaţiuni se face la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării de Luni - Joi: 08.00 - 16.30; Vineri: 08.00 - 14.00; Sâmbătă - Duminică: închis.

• Accesul cu autovehicule în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se face în baza unui permis de acces pentru autovehicule, ce este condiţionat de plata unui tarif în valoare de 100,00 lei/autovehicul/an, respectiv 10,00 lei/autovehicul/zi. Permisul se obţine de la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, de Luni - Joi: 08.00 - 16.30; Vineri: 08.00 - 14.00; Sâmbătă - Duminică: închis.

• Turismul în RBDD se desfăşoară de-a lungul traseelor aprobate, care exclud accesul turiştilor în zonele cu regim de protecţie integrală.

• ARBDD recomandă folosirea pe traseele aprobate a ghizilor cu pregatire specială pentru RBDD.

• ARBDD recomandă pentru transportul grupurilor de turişti folosirea navelor de mică capacitate cu propulsie electrică.

• Accesul în afara traseelor principale este permis numai cu bărci la rame.

• Pentru navele de transport a turiştilor este obligatorie dotarea cu sisteme speciale de colectare a reziduurilor, gunoaielor şi deşeurilor.

• Turiştii individuali trebuie să scoată din Rezervaţie toate ambalajele de plastic, hârtie, metal sau sticlă care au conţinut propriile alimente.

• Este interzis accesul turiştilor în coloniile de păsări, conturbarea cuiburilor solitare şi a puilor.

• ARBDD recomandă folosirea turnurilor de observare a păsărilor.

• Este interzisă tăierea copacilor şi culegerea plantelor de orice fel.

• Practicarea pescuitului recreativ/sportiv se face pe baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu respectarea reglementărilor în vigoare.

• Vânătoarea sportivă se organizează numai de asociaţiile de vânătoare legal constituite, în fondurile de vânătoare autorizate de ARBDD.

Orice alte informaţii suplimentare privind Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, precum şi informaţii practice privind desfăşurarea turismului puteţi obţine vizitând centrele de informare ale ARBDD : Crişan, Sulina, Murighiol, Chilia Veche, Sfântu Gheorghe, Tulcea (amplasat la parterul sediului ARBDD).

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin fondul European pentru Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României

Copyright A.N.T.R.E.C. TULCEA